זמני הגעת וטרינר לישובים

זמני הגעת וטרינר לישובים

וטרינר המועצה מגיע לכלל הישובים כל חודש לצורך מתן חיסונים לבע"ח. כאן תוכלו למצוא את זמני ההגעה של ווטרינר המועצה לפי שם יישוב ולפי חודש. יש לוודא שהוטרינר אכן מגיע מול מזכירות היישוב/מחלקה וטרינרית.

זמני הגעת וטרינר - חודשי יוני-אוגוסט 2018 אבני חפץ:
תאריך שעה מיקום
יום ראשון 01 יולי 2018 09:00-10:00 קראון ועדות
יום ראשון 05 אוגוסט 2018 09:00-10:00 קראון ועדות
זמני הגעת וטרינר - חודשי יוני-אוגוסט 2018 איתמר:
תאריך שעה מיקום 
יום שלישי 17 יולי 2018 11:00-12:00 מזכירות הישוב
יום שלישי 14 אוגוסט 2018 11:00-12:00 מזכירות היישוב
זמני הגעת וטרינר - חודשי יוני-אוגוסט 2018 אלון מורה:
תאריך שעה מיקום
יום שלישי 17 יולי 2018 09:30-10:30 מזכירות הישוב
יום שלישי 14 אוגוסט 2018 09:30-10:30 מזכירות היישוב
זמני הגעת וטרינר - חודשי יוני-אוגוסט 2018 ברוכין:
זמני הגעת וטרינר - חודשי יוני-אוגוסט 2018 ברקן:
תאריך שעה מיקום 
יום שישי 08 יוני 2018 09:00-10:00 בצהרון סמוך למזכירות היישוב
יום שישי 13 יולי 2018 09:00-10:00 בצהרון סמוך למזכירות הישוב
יום שישי 10 אוגוסט 2018 09:00-10:00 בצהרון סמוך למזכירות היישוב
זמני הגעת וטרינר - חודשי יוני-אוגוסט 2018 הר ברכה:
תאריך שעה מיקום 
יום שלישי 05 יוני 2018 09:30-10:00 מזכירות היישוב
יום שלישי 17 יולי 2018 12:30-13:00 מזכירות הישוב
יום שלישי 14 אוגוסט 2018 12:30-13:00 מזכירות היישוב
זמני הגעת וטרינר - חודשי יוני-אוגוסט 2018 חוות גלעד:
תאריך שעה מיקום 
יום שלישי 26 יוני 2018 09:30-10:00 מזכירות היישוב
יום ראשון 01 יולי 2018 13:30-14:00 מזכירות הישוב
זמני הגעת וטרינר - חודשי יוני-אוגוסט 2018 חוות יאיר:
תאריך שעה מיקום 
יום רביעי 13 יוני 2018 14:00-14:30 מזכירות היישוב
יום שלישי 24 יולי 2018 14:00-14:30 מזכירות הישוב
זמני הגעת וטרינר - חודשי יוני-אוגוסט 2018 חיננית:
תאריך שעה מיקום 
יום רביעי 27 יוני 2018 14:00-15:00 מזכירות היישוב
יום רביעי 08 אוגוסט 2018 14:00-15:00 מזכירות היישוב
יום רביעי 11 יולי 2018 14:00-15:00 מזכירות הישוב
זמני הגעת וטרינר - חודשי יוני-אוגוסט 2018 חרמש:
תאריך שעה מיקום 
יום רביעי 06 יוני 2018 13:30-14:30 מזכירות היישוב
יום רביעי 25 יולי 2018 13:30-14:30 מזכירות הישוב
יום רביעי 22 אוגוסט 2018 13:30-14:30 מזכירות היישוב
זמני הגעת וטרינר - חודשי יוני-אוגוסט 2018 טל מנשה:
זמני הגעת וטרינר - חודשי יוני-אוגוסט 2018 יצהר:
תאריך שעה מיקום 
יום שלישי 05 יוני 2018 12:30-13:00 מזכירות היישוב
יום שלישי 17 יולי 2018 13:30-14:00 מזכירות הישוב
יום שלישי 14 אוגוסט 2018 13:30-14:00 מזכירות היישוב
זמני הגעת וטרינר - חודשי יוני-אוגוסט 2018 יקיר:
תאריך שעה מיקום 
יום שישי 08 יוני 2018 10:30-11:00 מזכירות היישוב
יום שלישי 24 יולי 2018 13:00-14:00 מזכירות הישוב
יום שלישי 28 אוגוסט 2018 09:00-10:00 מזכירות היישוב
זמני הגעת וטרינר - חודשי יוני-אוגוסט 2018 כפר תפוח:
תאריך שעה מיקום 
יום שלישי 10 יולי 2018 10:30-11:30 מזכירות הישוב
יום שלישי 07 אוגוסט 2018 10:30-11:30 מזכירות היישוב
זמני הגעת וטרינר - חודשי יוני-אוגוסט 2018 לשם:
תאריך שעה מיקום 
יום ראשון 10 יוני 2018 11:30-12:00 מזכירות היישוב
יום ראשון 19 אוגוסט 2018 13:30-14:00 מזכירות היישוב
זמני הגעת וטרינר - חודשי יוני-אוגוסט 2018 מבוא דותן:
תאריך שעה מיקום
יום רביעי 06 יוני 2018 12:00-13:00 מזכירות היישוב
יום רביעי 25 יולי 2018 12:00-13:00 מזכירות הישוב
יום רביעי 22 אוגוסט 2018 12:00-13:00 מזכירות היישוב

מבוא דותן ב'

תאריך שעה מיקום 
יום רביעי 25 יולי 2018 11:00-12:00 תיאום מול הוטרינר
זמני הגעת וטרינר - חודשי יוני-אוגוסט 2018 מגדלים:
תאריך שעה מיקום 
יום שלישי 10 יולי 2018 09:00-10:00 מזכירות הישוב
יום שלישי 07 אוגוסט 2018 09:00-10:00 מזכירות היישוב
זמני הגעת וטרינר - חודשי יוני-אוגוסט 2018 מעלה שומרון:
תאריך שעה מיקום 
יום שישי 01 יוני 2018 10:30-11:00 מזכירות היישוב
יום שישי 03 אוגוסט 2018 10:30-11:00 מזכירות היישוב
זמני הגעת וטרינר - חודשי יוני-אוגוסט 2018 נופי נחמיה:
תאריך שעה מיקום 
יום שלישי 10 יולי 2018 12:30-13:00 מזכירות הישוב
יום שלישי 07 אוגוסט 2018 13:00-13:30 מזכירות היישוב
זמני הגעת וטרינר - חודשי יוני-אוגוסט 2018 נופים:
תאריך שעה מיקום 
יום שישי 13 יולי 2018 10:30-11:00 מזכירות הישוב
יום שלישי 21 אוגוסט 2018 09:00-10:00 מזכירות היישוב
זמני הגעת וטרינר - חודשי יוני-אוגוסט 2018 סלעית:
תאריך שעה מיקום 
יום שישי 01 יוני 2018 09:00-10:00 מזכירות היישוב
יום שישי 06 יולי 2018 09:00-10:00 מזכירות הישוב
יום שישי 03 אוגוסט 2018 09:00-10:00 מזכירות היישוב
זמני הגעת וטרינר - חודשי יוני-אוגוסט 2018 ענב:
תאריך שעה מיקום 
יום ראשון 01 יולי 2018 10:30-11:30 מזכירות הישוב
יום ראשון 05 אוגוסט 2018 10:30-11:30 מזכירות היישוב
זמני הגעת וטרינר - חודשי יוני-אוגוסט 2018 עלי זהב:
תאריך שעה מיקום 
יום ראשון 10 יוני 2018 09:00-10:00 מזכירות היישוב
יום שלישי 31 יולי 2018 14:00-15:00 מזכירות הישוב
יום שישי 10 אוגוסט 2018 10:30-11:00 מזכירות היישוב
זמני הגעת וטרינר - חודשי יוני-אוגוסט 2018 עץ אפרים:
תאריך שעה מיקום 
יום שישי 22 יוני 2018 10:30-11:00 מזכירות היישוב
יום שישי 20 יולי 2018 10:30-11:00 מזכירות הישוב
יום שישי 17 אוגוסט 2018 10:30-11:00 מזכירות היישוב
זמני הגעת וטרינר - חודשי יוני-אוגוסט 2018 פדואל:
תאריך שעה מיקום 
יום שלישי 31 יולי 2018 12:30-13:00 מזכירות הישוב
יום ראשון 19 אוגוסט 2018 12:30-13:00 מזכירות היישוב
זמני הגעת וטרינר - חודשי יוני-אוגוסט 2018 צופים:
תאריך שעה מיקום 
יום שישי 06 יולי 2018 10:30-11:00 רב תכליתי
זמני הגעת וטרינר - חודשי יוני-אוגוסט 2018 קרית נטפים:
תאריך שעה מיקום 
יום רביעי 13 יוני 2018 08:30-09:30 מזכירות היישוב
יום ראשון 15 יולי 2018 12:30-13:00 מזכירות הישוב
זמני הגעת וטרינר - חודשי יוני-אוגוסט 2018 רבבה:
תאריך שעה מיקום 
יום ראשון 15 יולי 2018 13:00-14:00 מזכירות הישוב
זמני הגעת וטרינר - חודשי יוני-אוגוסט 2018 רחלים:
תאריך שעה מיקום 
יום שלישי 10 יולי 2018 12:00-12:30 מזכירות הישוב
יום שלישי 07 אוגוסט 2018 12:00-12:30 מזכירות היישוב
זמני הגעת וטרינר - חודשי יוני-אוגוסט 2018 ריחן:
תאריך שעה מיקום 
יום רביעי 27 יוני 2018 13:00-14:00 מזכירות היישוב
יום רביעי 11 יולי 2018 13:00-14:00 מזכירות הישוב
יום רביעי 08 אוגוסט 2018 13:00-14:00 מזכירות היישוב
זמני הגעת וטרינר - חודשי יוני-אוגוסט 2018 שבי שומרון:
תאריך שעה מיקום 
יום ראשון 01 יולי 2018 12:00-13:00 מזכירות הישוב
יום ראשון 05 אוגוסט 2018 12:00-13:00 מזכירות היישוב
זמני הגעת וטרינר - חודשי יוני-אוגוסט 2018 שערי תקווה:
תאריך שעה מיקום 
יום שישי 22 יוני 2018 09:00-10:00 מעל מזכירות היישוב
יום שישי 20 יולי 2018 09:00-10:00 מעל מזכירות הישוב
יום שישי 17 אוגוסט 2018 09:00-10:00 מעל מזכירות היישוב
זמני הגעת וטרינר - חודשי יוני-אוגוסט 2018 שקד:
תאריך שעה מיקום 
יום רביעי 27 יוני 2018 15:00-16:00 מזכירות היישוב
יום רביעי 11 יולי 2018 15:30-16:30 מזכירות הישוב
יום רביעי 08 אוגוסט 2018 15:30-16:30 מזכירות היישוב
facebook
שינוי גודל גופנים
ניגודיות