הנחות ארנונה

♦  בקשות להנחה בארנונה לכל שנת 2018 יש להגיש בין התאריכים 1.1.2018-31.3.2018.

♦  בקשות להנחה בארנונה אשר יוגשו בין התאריכים 1.4.2018-31.10.2018, יעודכנו לזכאים מיום קבלת הבקשה להנחה במלואה במחלקת הגביה.

♦  בקשות שיוגשו לאחר 31.10.2018 – לא יידונו כלל

♦♦♦♦♦♦

הנחות בארנונה ניתנות על חיוב בסיווג מגורים בלבד ובהתאם לתקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה), התשנ"ג- 1993.
הנחות בארנונה ניתנות ל"מחזיק" בנכס על פי הוראות הדין.  

  • לכל בקשה להנחה יש לצרף את טופס הבקשה המתאים.
  • לכל בקשה להנחה יש לצרף צילום ת"ז + ספח של מבקש ההנחה.
  • במידה וכתובת המגורים של מבקש ההנחה אינה תואמת לכתובת הנכס – יש להציג אישור מהרשות בה רשום שלא מקבל שם הנחה.
  • חייל בסדיר – מתבקש להעביר צילום ת"ז + צילום ספח וצילום תעודת חוגר.
  • תושב אשר עונה על מספר קריטריונים המזכים בהנחה לפי חוק, יזכה להנחה אחת בלבד – הגבוהה מביניהן.
  • באחריות מגיש הבקשה לוודא שכל המסמכים התקבלו במלואם במחלקת הגביה.
  • בקשה להנחה אשר לא תוגש בצירוף כל המסמכים הנדרשים – תידחה.
facebook
שינוי גודל גופנים
ניגודיות