חלוקת מלגות לסטודנטים לשנת הלימודים תשע"ח 2018

מחלקת צעירים באגף ישובים ומתנ"ס שומרון שמחים להודיע על חלוקת מלגות לסטודנטים לשנת הלימודים תשע"ח 2018

מחלקת צעירים תומכת בציבור הסטודנטים וגם השנה יחולקו מלגות בכפוף לשילוב הסטודנטים בהתנדבות בקהילה. המלגה הינה בכפוף לאישור וביצוע התנדבות בת 25 שעות בתקופת הקיץ-סתיו (2018)  בתיאום ואישור רכזת הקהילה והמועצה גובה המלגה הינו 1500 ₪.

קריטריונים לקבלת מלגה:

 • סטודנט/ית הלומד/ת במוסד אקדמי המוכר ע"י המל"ג.
 • סטודנט/ית הלומד לתואר ראשון בהיקף מלא ומסיים שנה ג' בלבד, או סטודנט הלומד לתואר שני (בתואר השני ניתן פעם אחת לאורך התואר) לא קיבל פטור, מלגה או הנחה (בשיעור 50% ומעלה).
 • לסטודנט/ית אין חובות תלויים ועומדים למועצה.
 • אין כפל מלגות.
 • המלגה מותנית בהתנדבות הן לתואר הראשון והן לתואר השני.
 • ההתנדבות תתבצע בחודשים אוגוסט-נובמבר 2018 , אב-חשוון תשע"ט בלבד.
 • סטודנט שימצא זכאי למלגה, מחוייב להגעה לטקס חלוקת המלגות שיתקיים ביום חמישי 4.10.18 בשעות הערב בברקן.
 • סטודנט העובד במועצה/ מתנ"ס או בגוף אחר הקשור למועצה בקשתו תידון בוועדת חריגים.

 

למילוי טופס בקשה ניתן ללחוץ כאן   

ניתן למלא טופס בקשה למלגה עד יום שני, י"ח מנחם אב, 30.7.18

הערות:

 • לא תינתן אפשרות למילוי בקשה למלגה לאחר סיום תאריך ההגשה.
 • אין במילוי בקשה משום התחייבות של המועצה לאשר את מתן המלגה
 • הזכאות למלגה תינתן לסטודנטים אשר יענו על הקריטריונים הנ"ל ומוכנים לתחילת פעילות ההתנדבות בזמינות מיידית. הוועדה שומרת לעצמה את הזכות לבחור מועמדים ע"פ ראיון אישי והתאמת הפרוייקטים הקהילתיים למועמדים השונים.

facebook
שינוי גודל גופנים
ניגודיות